PÁRHUZAMOS
ALAPÍTVÁNY
Adószám:
18697555-1-13
Bankszámlaszám:
PostaBank,
11991267-06325851-10000001
Postacím:
Párhuzamos Alapítvány
2022 Tahi,
Szentendrei út 62.
Telefon: 06-20-548-3828
Fax: 06-26-386-821

Alapítók: az Inconnu művészcsoport
tagjai:
Bokros Péter
és Molnár Tamás
grafikusok

Kurátorok:
Aknay János festőművész,
Barcsik Géza grafikusművész,
Bereznai Péter festőművész,
Berszán György újságíró,
Grandpierre Attila csillagász
Azt reméltük, hogy a történelem elátkozott XX. százada végleg lezárult. Tévedtünk!
Több, mint tizenkét éve folyik már az áldatlan, romboló hatású közéleti iszapbirkózás egy letűnt, gyászos kor kétes árnyaival.
Demokratikus választásokon most negyedszer keltünk birokra az egykori kommunista állampárt jogutódaival és politikai örököseivel.
A parlamenti választások során úgy gyôztünk, hogy veszítettünk.
Ennek ellenére nem csüggedhetünk, hiszen soha nem volt a magyar polgári és nemzeti gondolat olyan erős, egységes és bizakodó, mint most.
Az idő nekünk dolgozott, megerősödtünk.
De nem maradhat közömbös és tétlen senki sem.
Szent István-i sorsfordító döntések várnak ránk!
Kollektív összefogás és bölcsesség szükséges, hogy ne kényszerüljünk elvtelen megalkuvásokra, romboló hatású kártékony paktumokra. Helyzet van!
Történelmi múltunkból és kultúránkból nincs hová kihátrálni, ezért létrehoztuk a távoli, idegen országból pénzelt Soros Alapítvány hazai tükörképét:
a magyar Párhuzamos Alapítványt.
Ezzel a lépéssel párhuzamot kívánunk vonni, vállalva az esélyegyenlőséget minden becsületes, hazáját szerető polgári erővel, akikkel közösen létrehozhatjuk a jobboldali társadalmi kezdeményezések támogatásának pénzügyi alapjait.
Célunk, a polgári Magyarország felépítésének töretlen folytatása. Az elmúlt hónapok során bizonyossá vált számunkra, hogy könnyebb ártani a klasszikus, nemzetépítő polgári szabadság eszményeinek, mint kiteljesíteni azt. Vállalt értékeinknél sokszor erősebbnek bizonyulnak a szocialista múlt beidegződései. Programjainkban ezért a demokrácia feltétlen gyakorlására ösztönzünk mindenkit, mert a kiteljesedett szabadság egyetlen biztosítéka csak az önmagáról és embertársairól felelősen gondolkodó és szabad akaratából, félelmek nélkül cselekvő állampolgár.
Közügyeink intézésében ne csak politikusok és pártjaik vegyenek részt, hanem bátor és tettrekész választópolgárok jóval szélesebb körei, a nemzeti összefogás egyesített erői, melyek jobban, tágasabb nyilvánosság által használják és működtetik a demokratikus jogállam erre a célra létrejött mechanizmusait és biztosítékait.
Programok, gondolatok és személyiségek színes kavalkádjára, érdekközösségére van szükségünk.
A rendszerváltás részben megteremtette a demokrácia alapintézményeit, de ezek működésének minősége és elfogadottsága rajtunk múlik.
Hinnünk kell önmagunkban!
Hinnünk a demokratikus jogszabályok adta keretekben, hinnünk a kezdeményezô, aktív polgári életforma lehetőségeiben.
Hinnünk kell az esély- és jog egyenlôségében, a társadalmi igazságosságban, a többség modern patrióta elveiben és akaratában.
Nagyratörő álmaink beteljesítéséhez önálló pénzügyi alapokat kell teremtenünk. Soros György külföldről törvénytelenül befolyásolja a magyarországi választásokat, tegyük ezt mi is, de törvény adta keretek között, saját hazánk megbecsült állampolgáraiként. Vegyük kézbe végre sorsunk!
Hozzunk áldozatot a köz ügyeiért!
Támogassanak bennünket, hogy mi is támogatni tudjuk Önöket!
Tavasszal hatalmas tömegek szavaztak a nemzet jövőjére, most szavazzunk esélyeink egyenlőségére, építsük fel párhuzamosan alapítványainkat.
A szavazófülkék kokárdás büszke népe, a Testnevelési Egyetem, a Kossuth tér, a Dísz tér, a Szabadság tér megszámlálhatatlan sokasága, a fővárosi és vidéki Magyarország nem adhatja fel nehezen kivívott önbecsülését. Kapaszkodjuk össze ismét lendülettel, bizakodva, bizalommal. Az eredmény nem maradhat el!
Jelszavunk:
együtt Sokan - együtt Mindenkiért - együtt Sikerül!
azaz: eSeMeS.
Add tovább!
inconnucsoport.hu